دومین جشنواره سراسری شبیه خوانی قربان تا غدیر

✔️ این جشنواره برای اولین بار توسط مجمع تعزیه آل طاها در سال ۹۴ برگزار گردید و هدف از برپایی جشنواره ایجاد رقابت ، جذب علاقمندان، شناساندن استعدادها، شناساندن ابعاد وسیع هنر اصیل تعزیه و…

✔️ مشاهده روند جشنواره

✔️ شرایط شرکت در جشنواره

✔️ در آینده نحوه امتیاز دهی و کلیه موارد به اطلاع خواهد رسید .(جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی ما مراجعه نمایید)

فهرست